Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliği Ofisart Okul Sırası’nın öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Çevre için Amaç ve Hedeflerimiz

- Atıkların uygun şekillerde toplnıp atılması ve atıkların azaltılması,
- Enerji tüketiminde tasarruf,
- Su tüketiminde tasarruf,
- Çevre bilincinin geliştirilmesi,

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri : Mevzuata Uyum: İlgili çevre mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

Uygun Teknolojilerin Kullanımı: Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye zarar vermeyecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak. Katılımın Sağlanması: Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımını sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması ve çevre faaliyetlerimizde bütünlüğü sağlamak.

Kaynakların Verimli Kullanımı: Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek. Bu güne kadar  yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız açık olup, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi hepimizin temel görevidir.


Geri